**กิจกรรมและงานบำเพ็ญกุศลประจำปี 2562 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์**

อบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร 7 วัน ประจำเดือน

(เริ่มวันศุกร์ – พฤหัสบดี)

วันที่  11 – 17  มกราคม   2562
วันที่  8 – 14   กุมภาพันธ์   2562
วันที่  8 – 14   มีนาคม   2562
วันที่  5 – 11   เมษายน   2562
วันที่  10 – 16 พฤษภาคม   2562
วันที่  7 – 13   มิถุนายน   2562
วันที่  5 – 11   กรกฎาคม   2562
วันที่  2 – 8     สิงหาคม   2562
วันที่  6 – 12   กันยายน   2562
วันที่  4 – 10   ตุลาคม   2562
วันที่  1 – 7     พฤศจิกายน   2562
วันที่  6 – 12   ธันวาคม   2562

อบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร 3 วัน 6 ครั้งต่อปี ดังนี้

(เริ่มวันศุกร์ – อาทิตย์)

วันที่  25 – 27  มกราคม   2562
วันที่  22 – 24  มีนาคม   2562
วันที่  24 – 26  พฤษภาคม   2562
วันที่  19 – 21  กรกฎาคม   2562
วันที่  20 – 22  กันยายน   2562
วันที่  22 – 24  พฤศจิกายน   2562

พระนักศึกษาฯ หลักสูตรประจำ 2 ปี

เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 7 วัน

ปี 2 ; วันที่  20 – 26  กุมภาพันธ์  2562
ปี 1 ; วันที่  27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม  2562
ปี 2 ; วันที่  20 – 26  มิถุนายน  2562
ปี 1 ; วันที่  27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562
ปี 2 ; วันที่  16 – 22  สิงหาคม  2562
ปี 1 ; วันที่  23 – 29  สิงหาคม  2562

ข่าวงานบำเพ็ญกุศลประจำปี 2562

1. วันมาฆบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคี        
    วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562    
2. วันวิสาขบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคี 
    วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562    
3. วันอาสาฬหบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคี
    วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562  
4. กฐินกาล ถวายผ้ากฐินสามัคคี 
    วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
โทรศัพท์: 02-889-4417, 02-482-1044
โทรศัพท์มือถือและไลน์: 089-613-9333  
ที่อยู่อีเมล: nabfoundation@hotmail.com
เว็บไซต์/เพจชื่อภาษาไทย: มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนมูลนิธิแนบฯ 
สามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร  เลขที่บัญชี  027-1-22298-0  ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต  บัญชีเลขที่ 001-9-38942-0 ประเภทออมทรัพย์
และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ 
หรือทางไลน์หมายเลข 089-613-9333  

แผนที่สังเขป