ข่าวอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 3 วัน เดือนกรกฎาคม 2562 (ค้างคืนและไปกลับ)

โครงการอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 3 วัน ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562

ณ สำนักวิปัสสนา  มูลนิธิแนบมหานีรานนท์  ถ. พุทธมณฑลสาย 5  

ต. บางกระทึก  อ. สามพราน  จ. นครปฐม 73210

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.00 น.                          

– ลงทะเบียน ณ ศาลาอเนกประสงค์

เวลา 09.00 – 11.00 น.             

– กายานุปัสสนาสติปัฏฐานอิริยาบถบรรพะ (อิริยาบถ 4)

เวลา 13.00 – 16.00 น.             

– ฝึกปฏิบัติกำหนดสติในอิริยาบถ 4 (รวมกันในห้องอบรม)

***ปฏิบัติวิปัสสนาต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562***

วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562

เวลา  13.00  น.                       

– ประชุมธรรมก่อนกลับ ณ ห้องอบรมฯ

***คืนลูกกุญแจเรือนกรรมฐานกับเจ้าหน้าที่***  

ผู้ใดมีความประสงค์จะอยู่ปฏิบัติต่อ
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์


ข้อควรปฏิบัติร่วมกัน

  • งดส่งเสียงดัง 
  • งดใช้อุปกรณ์สื่อสาร  
  • งดการพูดคุยสนทนาระหว่างการฝึกปฏิบัติ 
  • ควรฝึกปฏิบัติเฉพาะบนเรือนกรรมฐานเท่านั้น 
  • โปรดทิ้งเศษอาหารลงถังที่เตรียมไว้ให้
  • ล้างปิ่นโตใส่อาหารให้สะอาด

เวลาส่งอาหารและน้ำดื่ม

  • เวลา 07.00 น.  – ส่งปิ่นโต  (อาหารเช้า)                 
  • เวลา 07.30 น.  – ส่งน้ำดื่ม                                 
  • เวลา 11.00 น.  – ส่งปิ่นโต  (อาหารกลางวัน)            
  • เวลา 15.30 น.  – ส่งน้ำดื่ม, น้ำปานะ

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร 02-889-4417, 02-482-1044, 089-613-9333

ทุกวัน  เวลา  08.00 – 17.00 น


แผนที่สังเขป