ธรรมบรรยาย

*** ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุง ***

รายการที่

รายนามอาจารย์ผู้บรรยาย

เข้าไปห้องฟังธรรม

1.

อ.แนบ  มหานีรานนท์

2.

พระมหาแสวง  โชติปาโล

3.

อ.บุญมี  เมธางกูร

4.

อ.นิยม  ฤทธิ์เสือ

5.

อ.ปราโมช  น้อยวัฒน์

 

 

Leave a Reply

*