เชิญชวนสาธุชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวิสาขบูชา ปี 2562 ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

เชิญชวนสาธุชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

และนำเงินสมทบมูลนิธิแนบมหานีรานนท์

วันวิสาขบูชา วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผ้าป่า  คือ  ผ้าที่ทายกทายิกาถวายแก่พระภิกษุ สามเณร โดยวิธีปล่อยทิ้ง (ทอด) เสมือนว่าเป็นผ้าที่ทิ้งอยู่ในป่า เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ชักเอาไปเอง เป็นทํานองผ้าบังสุกุล คล้ายกับท่อนผ้าที่ผู้ต้องการบุญทั้งหลายทิ้งไว้ที่ถนนทางช่องหน้าต่าง  ที่เรียกว่า “ผ้ารถิยโจฬะ” ซึ่งปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอรรถกถา ธุดงคนิเทศ

ในปีนี้  ทางมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะโพธิสัตว์  เป็นวันคล้ายวันตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะโพธิสัตว์  และเป็นวันคล้ายวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง ๓ เหตุการณ์สำคัญนี้ ได้เกิดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ต่างปีกัน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าวันนี้ เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์สำคัญอันเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง

สำหรับคร้งนี้ คณะพุทธบริษัทได้เห็นความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  จึงได้รับเป็นประธานใหญ่ในการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้  ร่วมกับเหล่าคณาจารย์และคณะนักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา  วัดธาตุทอง   มูลนิธิแนบมหานีรานนท์  และคณะผู้ปฏิบัติธรรม  ตลอดจนสาธุชนทั้งหลาย เพื่อนำรายได้ที่เกิดจากงานการกุศลครั้งนี้ไปใช้จ่ายในกิจการของมูลนิธิฯ  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุระในพระพุทธศาสนา ๒ ประการ  คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ  ด้านคันถธุระนั้นได้จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกพระอภิธรรม โดยใช้คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ (ฉบับแปลอธิบาย) ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สรุปเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถามาโดยสังเขป ธัมมสังคณีมาติกา ปัฏฐาน (กุสลติกมาติกา ปัญหาวาระ อนุโลมนัย) และวิสุทธิมัค (สังเขป) เหล่านี้เป็นคัมภีร์หลักในการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ชั้นสูงขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลาย ส่วนด้านวิปัสสนาธุระนั้นได้มีการจัดหลักสูตรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ๓ วัน และ ๗ วัน เน้นการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรและอรรถกถา ฎีกา โดยตรง รวมทั้งด้านการบูรณะซ่อมสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมูลนิธิฯ สืบต่อไป

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

เวลา  ๐๗.๓๐  น.    

รถออกจากวัดธาตุทองสุขุมวิท จำนวน ๑ คัน                                            

เวลา  ๐๘.๐๐  น.     

รถออกจากข้างแบงก์ชาติ ใต้สะพานพระราม ๘ จำนวน ๑ คัน                                                                 

เวลา  ๐๙.๐๐  น.      

ประชุมพร้อมกันที่หอประชุมมูลนิธิแนบฯ พระภิกษุสงฆ์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา  ๐๙.๓๐  น.     

พระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์                                                          

เวลา  ๑๐.๑๕  น.     

แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์                                                                       

เวลา  ๑๑.๐๐   น.     

ถวายภัตตาหารเพล                                                                                                                  

เวลา  ๑๑.๑๕  น.     

รับประทานอาหารพร้อมกัน

เวลา  ๑๒.๐๐  น.     

แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์

เวลา  ๑๓.๐๐  น.     

ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์พิจารณาผ้าป่า ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงสวดอนุโมทนากถาเป็นภาษาบาลี เป็นอันเสร็จพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
โทรศัพท์: 02-889-4417, 02-482-1044
โทรศัพท์มือถือและไลน์: 089-613-9333
ที่อยู่อีเมล: nabfoundation@hotmail.com
เว็บไซต์/เพจชื่อภาษาไทย: มูลนิธิแนบมหานีรานนท์


ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนมูลนิธิแนบฯ
สามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์”
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร
เลขที่บัญชี  027-1-22298-0  ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 001-9-38942-0 ประเภทออมทรัพย์

และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ
หรือทางไลน์หมายเลข 089-613-9333  


แผนที่สังเขป