กิจกรรม

กิจกรรมประจำปีพุทธศักราช 2566

          มูลนิธิแนบมหานรานนท์ เลขที่ 84/1  หมู่ 2  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210 มีวัตถุประสงค์ในการจรรโลงและสืบทอดพระพุทธศาสนาเถรวาท  ด้วยการส่งเสริมธุระในพระศาสนา 2 ประการ คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ

คันถธุระ

          1. จัดตั้งสำนักศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกพระอภิธรรม หลักสูตรประจำ 2 ปี สำหรับพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี (สำหรับฆราวาสพักนอกสำนักฯ) ณ สำนักวิปัสสนา มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ เปิดรับสมัครปีละรุ่นๆ ละ 50 ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566
          2. จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 3 แห่ง คือ
                    2.1 วัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา ณ วิหารลิมปาภรณ์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 14.00 น.
                    2.2 วัดสามพระยา เขตพระนคร ณ อาคารสุหัทรังสรรค์ ชั้น 1 ห้อง 101 และ 102 เป็นประจำทุกวัน
                             วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 14.30 น.
                             วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 15.30 น.
                    2.3 สำนักวิปัสสนา มูลนิธิแนบฯ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
          3. จัดพิมพ์วารสารชื่อ “ปัญญาสาร” เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ปีละ 4 ฉบับ ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
          4. จัดพิมพ์หนังสือคู่มือประกอบการศึกษา พระอภิธรรมหลักสูตรประจำ เป็นครั้งคราวไป ในคราวหนังสือฯ หมด
          5. เผยแพร่เสียงธรรมะทางสถานีวิทยุ พล. 1 รักษาพระองค์ คลื่น AM.1422 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 – 11.00 น.

วิปัสสนาธุระ

          1. จัดตั้งสำนักวิปัสสนา ณ มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ โดยมีเรือนสำหรับเป็นที่ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จำนวน 61 หลัง เพื่อรองรับผู้ที่มีความรู้ปรมัตถธรรมตามสมควร ได้เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
          2.สำหรับผู้ที่เคยผ่านโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตรของสำนักฯ มาแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าปฏิบัติได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ หรือทางโทรศัพท์ โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน
          3. จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร 5 วัน และ 7 วัน ประจำเดือน ดังนี้
วันที่  6-12 มกราคม   2566
วันที่  3-9   กุมภาพันธ์   2566
วันที่  10-16   มีนาคม   2566
วันที่  27-31   มีนาคม   2566
วันที่  7-13   เมษายน   2566
วันที่  24-28   เมษายน   2566
วันที่  5-11 พฤษภาคม   2566
วันที่  22-26 พฤษภาคม   2566
วันที่  9-15  มิถุนายน   2566
วันที่  26-30  มิถุนายน   2566
วันที่  7-13  กรกฎาคม   2566
วันที่  4-10  สิงหาคม   2566
วันที่  21-25  สิงหาคม   2566
วันที่  1-7  กันยายน   2566
วันที่  6-12  ตุลาคม   2566
วันที่  23-27  ตุลาคม   2566
วันที่  3-9  พฤศจิกายน   2566
วันที่  20-24  พฤศจิกายน   2566
วันที่  1-7  ธันวาคม   2566
วันที่  25-29  ธันวาคม   2566

พระนักศึกษาฯ หลักสูตรประจำ 2 ปี เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 7 วัน

ปี 2 ; วันที่  13-19  กุมภาพันธ์  2566
ปี 1 ; วันที่  20-26 กุมภาพันธ์  2566
ปี 2 ; วันที่  17-23  กรกฎาคม  2566
ปี 1 ; วันที่  24-30 กรกฎาคม  2566
ปี 2 ; วันที่  11-17  กันยายน  2566
ปี 1 ; วันที่ 18-24 กันยายน  2566

ข่าวงานบำเพ็ญกุศลประจำปี 2566

1. วันมาฆบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคี        
    วันพุธที่ 6 มีนาคม 2566    
2. วันวิสาขบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคี 
    วันอาทิตย์ที่  3 มิถุนายน 2566   
3. วันอาสาฬหบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคี
    วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2566  
4. กฐินกาล ถวายผ้ากฐินสามัคคี 
    วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
โทรศัพท์: 02-889-4417
โทรศัพท์มือถือและไลน์: 089-613-9333  
ที่อยู่อีเมล: nabfoundation@hotmail.com
เว็บไซต์/เพจชื่อภาษาไทย: มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนมูลนิธิแนบฯ
สามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร  เลขที่บัญชี  027-1-22298-0  ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต  บัญชีเลขที่ 001-9-38942-0 ประเภทออมทรัพย์
และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ
หรือทางไลน์หมายเลข 089-613-9333  

 

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนมูลนิธิแนบฯ

สามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร  เลขที่บัญชี  027-1-22298-0  ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต  บัญชีเลขที่ 001-9-38942-0 ประเภทออมทรัพย์
และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ
หรือทางไลน์หมายเลข 089-613-9333  

แผนที่สังเขป