กิจกรรม

กิจกรรมประจำปีพุทธศักราช 2567

          มูลนิธิแนบมหานรานนท์ เลขที่ 84/1  หมู่ 2  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210 มีวัตถุประสงค์ในการจรรโลงและสืบทอดพระพุทธศาสนาเถรวาท  ด้วยการส่งเสริมธุระในพระศาสนา 2 ประการ คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ

คันถธุระ

          1. จัดตั้งสำนักศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกพระอภิธรรม หลักสูตรประจำ 2 ปี สำหรับพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี (สำหรับฆราวาสพักนอกสำนักฯ) ณ สำนักวิปัสสนา มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ เปิดรับสมัครปีละรุ่นๆ ละ 50 ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566
          2. จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 3 แห่ง คือ
                    2.1 วัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา ณ วิหารลิมปาภรณ์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 14.00 น.
                    2.2 วัดสามพระยา เขตพระนคร ณ อาคารสุหัทรังสรรค์ ชั้น 1 ห้อง 101 และ 102 เป็นประจำทุกวัน
                             วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 14.30 น.
                             วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 15.30 น.
                    2.3 สำนักวิปัสสนา มูลนิธิแนบฯ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
          3. จัดพิมพ์วารสารชื่อ “ปัญญาสาร” เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ปีละ 4 ฉบับ ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
          4. จัดพิมพ์หนังสือคู่มือประกอบการศึกษา พระอภิธรรมหลักสูตรประจำ เป็นครั้งคราวไป ในคราวหนังสือฯ หมด
          5. เผยแพร่เสียงธรรมะทางสถานีวิทยุ พล. 1 รักษาพระองค์ คลื่น AM.1422 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 – 11.00 น.

วิปัสสนาธุระ

          1. จัดตั้งสำนักวิปัสสนา ณ มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ โดยมีเรือนสำหรับเป็นที่ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จำนวน 61 หลัง เพื่อรองรับผู้ที่มีความรู้ปรมัตถธรรมตามสมควร ได้เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
          2.สำหรับผู้ที่เคยผ่านโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตรของสำนักฯ มาแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าปฏิบัติได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ หรือทางโทรศัพท์ โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน
          3. จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร 5 วัน และ 7 วัน ประจำเดือน ดังนี้
วันที่  12-18 มกราคม   2567
วันที่  2-8   กุมภาพันธ์   2567
วันที่  1-7   มีนาคม   2567
วันที่  5-11   มีนาคม   2567
วันที่  3-9   เมษายน   2567
วันที่  7-13 พฤษภาคม   2567
วันที่  3-9 พฤษภาคม   2567
วันที่  7-13  มิถุนายน   2567
วันที่  5-11  กรกฎาคม   2567
วันที่  2-8  สิงหาคม   2567
วันที่  6-12  กันยายน   2567
วันที่  4-10  ตุลาคม   2567
วันที่  1-7  พฤศจิกายน   2567
วันที่  6-12  ธันวาคม   2567

พระนักศึกษาฯ หลักสูตรประจำ 2 ปี เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 7 วัน

ปี 2 ; วันที่  12-18 กุมภาพันธ์  2567
ปี 1 ; วันที่  26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567
ปี 2 ; วันที่  22-28  กรกฎาคม  2567
ปี 1 ; วันที่  12-18 สิงหาคม  2567
ปี 2 ; วันที่  16-22 กันยายน  2567
ปี 1 ; วันที่ 23-29 กันยายน  2567

ข่าวงานบำเพ็ญกุศลประจำปี 2567

1. วันมาฆบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคี        
    วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567    
2. วันวิสาขบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคี 
    วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567   
3. วันอาสาฬหบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคี
    วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2567  
4. กฐินกาล ถวายผ้ากฐินสามัคคี 
    วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567

ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
โทรศัพท์: 02-889-4417
โทรศัพท์มือถือและไลน์: 099-386-3119 
ที่อยู่อีเมล: nabfoundation@hotmail.com
เว็บไซต์/เพจชื่อภาษาไทย: มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนมูลนิธิแนบฯ
สามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร  เลขที่บัญชี  027-1-22298-0  ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต  บัญชีเลขที่ 001-9-38942-0 ประเภทออมทรัพย์
และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ
หรือทางไลน์หมายเลข 099-386-3119  

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนมูลนิธิแนบฯ

สามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร  เลขที่บัญชี  027-1-22298-0  ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต  บัญชีเลขที่ 001-9-38942-0 ประเภทออมทรัพย์
และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ
หรือทางไลน์หมายเลข 099-386-3119  

แผนที่สังเขป