อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 2 บรรยายโดย อ.แนบ มหานีรานนท์

เรื่อง อภิธัมมัตถสังคหปริเฉทที่ 2 เสียงบรรยาย ของ คุณย่าอาจารย์แนบ มหานีรานนท์

ที่
เรื่อง
ฟังธรรม
ดาวน์โหลด
1.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 1
2.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 2
3.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 3
4.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 4
5.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 5
6.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 6
7.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 7
8.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 8
9.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 9
10.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 10
11.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 11
12.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 12
13.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 13
14.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 14
15.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 15
16.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 16
17.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 17
18.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 18
19.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 19
20.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 20
21.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 21
22.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 22
23.
อภิ.สังคหะ. ป.2 โดย อ.แนบฯ ตอนที่ 23