ข่าวอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 5 วัน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (ค้างคืนและไปกลับ)

โครงการอบรมวิปัสสนา หลักสูตร 5 วัน

ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566

ณ สำนักวิปัสสนา มูลนิธิแนบมหานีรานนท์  ถ.พุทธมณฑลสาย 5  

ต.บางกระทึก อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210 

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

เวลา 08.00 น.  

ลงทะเบียน ณ ศาลาอเนกประสงค์

เวลา 09.00 – 11.00 น.             

อภิธรรมโดยย่อ

เวลา 13.00-16.00 น.             

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อิริยาบถบรรพะ (อิริยาบถ 4)

***ปฏิบัติวิปัสสนาต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566***

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

เวลา 13.00 น.  

ประชุมธรรมก่อนกลับ ณ ห้องอบรม ฯ

***คืนลูกกุญแจเรือนกรรมฐานกับเจ้าหน้าที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์*** 


ข้อควรปฏิบัติร่วมกัน

  • งดส่งเสียงดัง 
  • งดใช้อุปกรณ์สื่อสาร  
  • งดการพูดคุยสนทนาระหว่างการฝึกปฏิบัติ
  • ควรฝึกปฏิบัติเฉพาะบนเรือนกรรมฐานเท่านั้น 
  • โปรดทิ้งเศษอาหารลงถังที่เตรียมไว้ให้
  • ล้างปิ่นโตใส่อาหารให้สะอาด 

เวลาส่งอาหารและน้ำดื่ม

  • เวลา 07.00 น.  – ส่งปิ่นโต  (อาหารเช้า)                 
  • เวลา 07.30 น.  – ส่งน้ำดื่ม                                 
  • เวลา 11.00 น.  – ส่งปิ่นโต  (อาหารกลางวัน)            
  • เวลา 15.30 น.  – ส่งน้ำดื่ม, น้ำปานะ

ผู้ใดประสงค์จะอยู่ปฏิบัติต่อโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ 
ณ ศาลาอเนกประสงค์


ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

โทรศัพท์: 02-889-4417, 02-482-1044

โทรศัพท์มือถือและไลน์: 089-613-9333  


แผนที่สังเขป