ข่าวอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 7 วัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 (ค้างคืนและไปกลับ)

โครงการอบรมวิปัสสนา หลักสูตร 7 วัน

ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2567

ณ สำนักวิปัสสนา มูลนิธิแนบมหานีรานนท์  ถ.พุทธมณฑลสาย 5  

ต.บางกระทึก อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210 

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567

เวลา 09.00 – 11.00 น.             

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา, พระพุทธศาสนาคืออะไร ?
โดยความหมาย, โดยสภาวธรรม, โดยหลักฐานและโดยการเข้าถึง

เวลา 12.30 – 14.30 น.             

ธรรมที่เป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนา 
สัจธรรม 2 ประการ, จิตปรมัตถ์, เจตสิกปรมัตถ์

เวลา 15.00 – 17.00 น.             

รูปปรมัตถ์, นิพพานปรมัตถ์ 

เวลา 18.00 – 20.00 น.             

การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมวดอิริยาบถ 4 

วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2567

เวลา 05.30 – 07.00 น.             

ทำวัตรสวดมนต์เช้าและอบรมการปฏิบัติวิปัสสนา 

เวลา 08.30 – 11.00 น.             

การเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพระพุทธศาสนา  
กิเลสวัฏ, กรรมวัฏ, วิปากวัฏ 

เวลา 12.30 – 14.30 น.             

อริยสัจธรรม 4  

เวลา 15.00 – 17.00 น.             

การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อละกิเลสทั้งปวง  
ศีล สมาธิ ปัญญา ที่บริสุทธิ์
ศีล สมาธิ ปัญญา ในพระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนา

เวลา 18.00 – 20.00 น.             

การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมวดอิริยาบถ 4 

วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2567

เวลา 05.30 – 07.00 น.       

ทำวัตรสวดมนต์เช้า  และอบรมการปฏิบัติวิปัสสนา  

เวลา 08.30 – 11.00 น.             

สติปัฎฐาน 4 และรับอารมณ์กรรมฐาน 
กลับไปฝึกปฏิบัติที่เรือนกรรมฐาน       
     

***ปฏิบัติวิปัสสนาต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567***

***คืนลูกกุญแจเรือนกรรมฐานกับเจ้าหน้าที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์*** 


ข้อควรปฏิบัติร่วมกัน

  • งดส่งเสียงดัง 
  • งดใช้อุปกรณ์สื่อสาร  
  • งดการพูดคุยสนทนาระหว่างการฝึกปฏิบัติ
  • ควรฝึกปฏิบัติเฉพาะบนเรือนกรรมฐานเท่านั้น 
  • โปรดทิ้งเศษอาหารลงถังที่เตรียมไว้ให้
  • ล้างปิ่นโตใส่อาหารให้สะอาด 

เวลาส่งอาหารและน้ำดื่ม

  • เวลา 07.00 น.  – ส่งปิ่นโต  (อาหารเช้า)                 
  • เวลา 07.30 น.  – ส่งน้ำดื่ม                                 
  • เวลา 11.00 น.  – ส่งปิ่นโต  (อาหารกลางวัน)            
  • เวลา 15.30 น.  – ส่งน้ำดื่ม, น้ำปานะ

ผู้ใดประสงค์จะอยู่ปฏิบัติต่อโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ 
ณ ศาลาอเนกประสงค์


ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

โทรศัพท์: 02-889-4417

โทรศัพท์มือถือและไลน์: 099-386-3119  


แผนที่สังเขป