อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน

ธรรมบรรยายเรื่อง อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน โดย อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ และ อาจารย์ปราณี สำเริงราชย์
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 1
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 2
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 3
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 4
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 5
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 6
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 7
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 8
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 9
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 10
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 11
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 12
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 13
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 14
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 15
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 16
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 17
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 18
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 19
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 20
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 21
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 22
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 23
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 24
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 25
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 26
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 27
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 28
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 29
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 30
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 31
อภิปรายเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 32