**ทอดผ้าป่า วันวิสาขบูชา 2560

ภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสมทบทุนถมดินรอบเขื่อน และบูรณะซ่อมแซมเรือนกรรมฐาน

ณ สำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ จังหวัดนครปฐม

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 ✾✾✾✾✾ ✾✾✾✾✾ ✾✾✾✾✾ ✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

             เวลา  ๐๗.๓๐  น.  รถออกจากวัดธาตุทอง  จำนวน  ๑  คัน

            เวลา  ๐๘.๐๐  น.  รถออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร  ๒  คัน

           เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมมูลนิธิ ฯ  พระภิกษุสงฆ์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน         

           เวลา  ๑๐.๑๕  น.  ธรรมปฏิสันถาร โดย อาจารย์ปราโมช   น้อยวัฒน์  

           เวลา  ๑๑.๐๐   น.  ถวายภัตตาหารเพล

           เวลา  ๑๑.๑๕  น.  รับประทานอาหารพร้อมกัน

           เวลา  ๑๒.๐๐  น.  รายการธรรมะธัมโม  โดย อาจารย์สุคนธ์  สุ่นศิริ

           เวลา  ๑๓.๐๐  น.   ทอดผ้าป่าสามัคคี   พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา 

           เวลา  ๑๔.๐๐  น.   เสร็จพิธีทอดผ้าป่า  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg