**วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๙

ทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาสาฬหบูชา อังคารที่ 19 กรกฏาคม 2559

IMG_20160719_100132IMG_20160719_092407IMG_20160719_092458IMG_20160719_092600IMG_20160719_093101IMG_20160719_093219IMG_20160719_093911IMG_20160719_093918IMG_20160719_093924IMG_20160719_093932

Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg

IMG_20160719_092407 IMG_20160719_094939 IMG_20160719_131153 IMG_20160719_130318 IMG_20160719_131507IMG_20160719_104100 IMG_20160719_122705 IMG_20160719_092350 IMG_20160719_083239

Jpeg
Jpeg

IMG_20160719_092723

Jpeg
Jpeg

IMG_20160719_101044 IMG_20160719_100132 IMG_20160719_100515 IMG_20160719_100431IMG_20160719_110604 IMG_20160719_110012 IMG_20160719_113124 IMG_20160719_113245 IMG_20160719_1106431468973350651 IMG_20160719_083257 IMG_20160719_083314 IMG_20160719_083322 IMG_20160719_101638 IMG_20160719_101658 IMG_20160719_101727 IMG_20160719_101750 IMG_20160719_101801 IMG_20160719_101835 IMG_20160719_101922 IMG_20160719_101935 IMG_20160719_101942 IMG_20160719_101954 IMG_20160719_102012 IMG_20160719_102042 IMG_20160719_102056 IMG_20160719_102105 IMG_20160719_102136 IMG_20160719_105328

Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg

IMG_20160719_120555