**วันวิสาขบูชา 2558

ทอดผ้าป่าสามัคคี วันวิสาขบูชา จันทร์ 1 มิถุนายน 2558 

 

1433170498322  1433170454635  1433201957599

 

IMG_20150601_123036  IMG_20150601_123240  Jpeg

2. โรงทาน

Jpeg  Jpeg  Jpeg

Jpeg  Jpeg  Jpeg

Jpeg  Jpeg    Jpeg

Jpeg  Jpeg  Jpeg

 

Jpeg  Jpeg  Jpeg

Jpeg  Jpeg  Jpeg

Jpeg   Jpeg  Jpeg

 

Jpeg  Jpeg  Jpeg  Jpeg  Jpeg

Jpeg    Jpeg  Jpeg  Jpeg  Jpeg