รับสมัครสมาชิกปัญญาสารฟรี (วารสารของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์)

รับสมัครสมาชิกปัญญาสารฟรี

ติดต่อสอบถาม หรือแจ้งชื่อ ที่อยู่ เพื่อการจัดส่ง ได้ที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

โทร. 02-889-4417, 02-482-1044, 089-613-9333

ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

ปัญญาสาร ฉบับที่ 139 กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดพิมพ์

หรือผู้ใดต้องการปัญญาสารฉบับย้อนหลังเชิญติดต่อได้ครับ (ถ้ายังมี)

(ตัวอย่างปัญญาสาร ฉบับที่ 138 [ยังเหลืออยู่]) 

แผนที่มูลนิธิฯ