ปรารภการก่อตั้งมูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ปรารภการก่อตั้งมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ โดย อาจารย์ วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี