พระอภิธรรมสังเขป โดย อ.นิยม ฤทธิ์เสือ

 

รายการศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาทางอากาศ บรรยายโดย อาจารย์ นิยม ฤทธิ์เสือ
ในนามคณะทีมงานศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. และ 2,9 มี.ค. และ 4,11 พ.ค. พ.ศ.2543

ที่
เรื่อง
ฟังธรรม
ดาวน์โหลด
1.
ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฏก
2.
พระอภิธรรม 1
3.
พระอภิธรรม 2
4.
พระอภิธรรม 3
5.
พระอภิธรรม 4