แนะแนวการปฏิบัติวิปัสสนา โดย อ.แนบ มหานีรานนท์

เรื่อง แนะแนวการปฏิบัติ บรรยายโดย คุณย่าอาจารย์แนบ มหานีรานนท์

ที่
เรื่อง
ฟังธรรม
ดาวน์โหลด
1.
แนะแนววิธีปฏิบัติวิปัสสนา ตอนที่ 1
2.
แนะแนววิธีปฏิบัติวิปัสสนา ตอนที่ 2
3.
แนะแนววิธีปฏิบัติวิปัสสนา ตอนที่ 3
4.
แนะแนววิธีปฏิบัติวิปัสสนา ตอนที่ 4
5.
แนะแนววิธีปฏิบัติวิปัสสนา ตอนที่ 5